Felhasználási feltételek / Terms and Conditions

Last updated: október 9, 2022

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://fogaszatikupon.hu website (the “Service”) operated by FogászatiKupon (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by FogászatiKupon.

FogászatiKupon has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that FogászatiKupon shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Hungary without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 15 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

——————————————————————————————-
Utolsó frissítés: október 9, 2022

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket (“Feltételek”, “Használati feltételek”), mielőtt a https://fogaszatikupon.hu webhelyét (a “Szolgáltatás”) használja, amelyet a FogászatiKupon (“mi”, “mi” vagy “a mieink” üzemeltet. “).

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Feltételek elfogadásától és betartásától függ. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet a feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Fiókok

Amikor fiókot hoz létre nálunk, pontos, teljes és mindenkor aktuális információkat kell megadnia. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, ami a Szolgáltatásunkon lévő fiókjának azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

Ön felelős a Szolgáltatás eléréséhez használt jelszó megőrzéséért, valamint a jelszava alatt végzett tevékenységekért vagy műveletekért, függetlenül attól, hogy jelszava a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik féltől származó szolgáltatáshoz tartozik.

Ön vállalja, hogy nem adja ki jelszavát harmadik félnek. Azonnal értesítenie kell bennünket, amint tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásokra, amelyek nem a FogászatiKupon tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A FogászatiKupon semmilyen befolyást nem gyakorol harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmára, adatvédelmi szabályzataira vagy gyakorlataira, és nem vállal felelősséget azokért. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okozott vagy feltételezhetően okozott. bármely ilyen webhelyen vagy szolgáltatáson keresztül.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik felek által felkeresett webhelyek vagy szolgáltatások feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

Felmondás

Előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármilyen okból azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük fiókját, ideértve korlátozás nélkül, ha Ön megsérti a Feltételeket.

A felmondást követően a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni fiókját, egyszerűen megszakíthatja a Szolgáltatás használatát.

A Feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva a felmondást is fenn kell tartania, a felmondás után is fennmarad, beleértve – korlátozás nélkül – a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciális felelősség kizárását, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

Felelősség kizárása

A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön felelősségére történik. A Szolgáltatás „AHOGY VAN” és „AZ ELÉRHETŐ” alapon történik. A Szolgáltatást mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül nyújtjuk, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértés hiányára vagy a teljesítés menetére vonatkozó vélelmezett garanciákat.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és értelmezendők, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem tekinthető a jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a jelen Feltételek többi rendelkezése érvényben marad. Ezek a Feltételek alkotják a teljes megállapodást közöttünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi, a Szolgáltatással kapcsolatban közöttünk kötött megállapodást.

Változások

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, igyekszünk legalább 15 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesíteni. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatálybalépése után továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, beleegyezik, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított feltételeket. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a Szolgáltatás használatát.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.